PL|
Produkty i usługi
Wybierz stronę
Produkty i usługi O PWPW Nowe technologie Informacje i ogłoszenia Kontakt Newsletter top
Archiwum
Człowiek i Dokumenty, nr 37 (kwiecień-czerwiec 2015)

Od Redakcji


Elektroniczna tożsamość i wzornictwo dokumentów państwowych
Uruchomienie Systemu Rejestrów Państwowych to koniec pewnej epoki – nie tylko w historii aktów stanu cywilnego, ale także całego procesu zarządzania tożsamością obywatela w państwie. 1 marca 2015 roku rozpoczęła się era, w której najważniejsze dane opisujące obywatela już od chwili jego urodzenia mają źródło cyfrowe.

Elektroniczna karta ubepieczenia zdrowotnego-słabe i mocne strony projektowanego rozwiązania
Projektowanie rozwiązań w zakresie informatyzacji służby zdrowia i wdrożenia nowych kategorii dokumentów z tym związanych generuje szereg wyzwań i zagrożeń. Dlatego niezwykle ważne jest, aby przy tym trudnym przedsięwzięciu odpowiednio wcześniej zidentyfikować towarzyszącemu mu ryzyka i je wyeliminować.

Dokument fikcyjny
Coraz liczniejsze są przypadki tworzenia dokumentów sprawiających wrażenie, że zostały wydane legalnie, choć w rzeczywistości są one fikcyjne. Zdarza się nawet, że nie istnieją podmioty, organizacje czy państwa, które miałby je wystawić. Jak na razie autorów takich fałszywek ogranicza jedynie ich fantazja i pomysłowość, gdyż polski KODEKS KARNY jest nieprecyzyjny w tej sprawie.

Rozporzadzenie eIDAS-nowe możliwości
Dla przypomnienia, już w poprzednim artykule (CiD nr 34/2014) wspomniałem, że wytyczne co do realizacji postanowień ROZPORZĄDZENIA eIDAS są jeszcze przed nami, jednak można wskazać kilka istotnych elementów, które wpłyną na wspólny rynek cyfrowy w najbliższym czasie.

Fikcja karania-studium przypadku umorzenia postępowania w sprawie fałszowania pieniędzy
Historia fałszowania pieniędzy jest równie stara, jak one same. Obrót gospodarczy opierający się na wymianie środków płatniczych rodził pokusę od zarania dziejów. W regulacjach najstarszych kodyfikacji świata przestępstwa takie stawiane były na równi ze zbrodniami zdrady stanu czy obrazy majestatu.

PWPW S.A. liderem tematyki długotrwałego przechowywania zasobów cyfrowych
W latach 2010–2011 z inicjatywy Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. i na jej terenie funkcjonowały szeroko dostępne warsztaty koncepcyjne pt. PODSTAWY DOKUMENTU CYFROWEGO. Teraz temat wydaje się jeszcze bardziej aktualny. Warsztaty te odbywały się z udziałem pracowników nauki, ekspertów, specjalistów i menadżerów reprezentujących różne podmioty gospodarcze i publiczne. Przyczyny zainicjowania oraz najważniejsze założenia koncepcyjne warsztatów zostały szczegółowo omówione w naszym czasopiśmie (CZŁOWIEK I DOKUMENTY 2011, nr 22). Nawet pobieżna analiza wygłoszonych tematów prowadzi do konkluzji, że wiodącym wątkiem merytorycznym w dorobku warsztatów były szeroko pojęte zagadnienia dotyczące długotrwałego (wieczystego) przechowywania zasobów cyfrowych. Pięć lat, jakie upłynęły od powstania warsztatów to, w moim przekonaniu, dobry pretekst by przypomnieć ich dorobek, ale również wystarczająco długi okres do oceny znaczenia i obecnej aktualności tej inicjatywy.

ŚWIATOWE ŻYCIE EKSPERTÓW – KONFERENCJE, TARGI I WYSTAWY 2015


« powrót
Wydrukuj stronę Wersja do druku