PL|
Produkty i usługi
Wybierz stronę
Produkty i usługi O PWPW Nowe technologie Informacje i ogłoszenia Kontakt Newsletter top
Archiwum
Człowiek i Dokumenty, nr 36 (styczeń-marzec 2015)

Od Redakcji


PWPW SMARTAPP-ID 3.1 (IFX) – ROZWIĄZANIE DLA TRZECIEJ GENERACJI PASZPORTÓW BIOMETRYCZNYCH
Od 1 stycznia 2015 roku zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej wszystkie wydawane paszporty oraz karty pobytu muszą obsługiwać mechanizm zabezpieczeń Supplemental Access Control (SAC). Jest to nowy mechanizm ochrony komunikacji z mikroprocesorem, wykorzystujący silniejsze algorytmy kryptograficzne niż dotychczas stosowany BAC (Basic Access Control).

DOKUMENTY A NIELEGALNA MIGRACJA I BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
Skuteczne zabezpieczenie wybranych kategorii dokumentów ma istotne znaczenie dla bezpieczeństwa państwa, jego systemu prawnego i obrotu ekonomicznego oraz bezpieczeństwa samych obywateli. Wiarygodność dokumentów tworzy państwo – m.in. poprzez silną relację z narodowym wytwórcą dokumentów.

OD PAPIEROWYCH TARCZEK DO TACHOGRAFÓW CYFROWYCH
Podstawową funkcją tachografów jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez dyscyplinowanie kierujących pojazdami powyżej 3,5 tony dopuszczalnej masy całkowitej (DMC). Głównie w zakresie czasu spędzanego za kierownicą oraz dozwolonej prędkości maksymalnej.

ROZPORZĄDZENIE UNII EUROPEJSKIEJ – EIDAS
Dla przypomnienia, już w poprzednim artykule (CID nr 34/2014) wspominałem, że wytyczne co do realizacji postanowień ROZPORZĄDZENIA EIDAS są jeszcze przed nami, jednak można wskazać kilka istotnych elementów, które wpłyną na wspólny rynek cyfrowy w najbliższym czasie.

ARCHIWIZACJA E-DOKUMENTÓW
Znakomita większość użytkowników systemów teleinformatycznych błędnie używa zamiennie pojęć „archiwizacja” i „backup” (sporządzanie kopii zapasowych) dokumentów elektronicznych.

ROZWAŻANIA O DŁUGOTERMINOWEJ ARCHIWIZACJI CYFROWEJ
Od kilku lat na świecie podejmowane są prace nad możliwością przechowywania treści w wersji cyfrowej w bardzo długim horyzoncie czasowym. Zrozumiały jest pierwszy człon tego pojęcia, archiwizacja cyfrowa to serwery, dyski, taśmy etc. Ale definicja znaczenia „długoterminowość”, przy technologii, która sama ma ok. 60 lat, budzi wiele pytań.

BANKNOTY – PERSPEKTYWA ROZWOJU
Banknoty były, są i będą obiektem pożądania. Pieniądze, dużo pieniędzy – to wolność, niezależność, władza w mniemaniu wielu ludzi. Siła banknotów, niedostępne miejsca ich wytwarzania, skarbce służące do ich przechowywania intrygowały i intrygują od wieków. Ale w drugiej połowie XX wieku pojawiła się silna i coraz bardziej rozprzestrzeniająca się konkurencja w postaci kart płatniczych. Konkurencja zawsze oznacza rywalizacje i walkę o miejsce, znaczenie i dominację na rynku. Nic dziwnego zatem, że wokół banknotów pojawiło się wiele mitów. W celu ich zweryfikowania zostały przeprowadzone badania, na podstawie których sporządzono 90-stronicowy interesujący raport, którego omówienie przedstawił Richard Haycock (Currency Research) w czasopiśmie CURRENCY NEWS wydanym w sierpniu 2014 roku. Dzięki uprzejmości autora i redakcji CURRENCY NEWS możemy zaprezentować naszym Czytelnikom tłumaczenie tego artykułu.

ŚWIATOWE ŻYCIE EKSPERTÓW – KONFERENCJE, TARGI I WYSTAWY 2015


« powrót
Wydrukuj stronę Wersja do druku