PL|
Produkty i usługi
Wybierz stronę
Produkty i usługi O PWPW Nowe technologie Informacje i ogłoszenia Kontakt Newsletter top
Archiwum
IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Dokumenty a Prawo"

 

W tym roku, już po raz czwarty, odbędzie się współorganizowana przez Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Prezesa Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. konferencja z cyklu DOKUMENTY A PRAWO. Dyskutować będziemy – jak zawsze w murach Uniwersytetu Warszawskiego – tym razem nad wyzwaniami, jakich dostarcza cyfryzacja obecna coraz szerzej w życiu prawno-gospodarczym. Przewidywane tematy i panele będą się koncentrować wokół zagadnień e-państwa i społeczeństwa, e-administracji, e-dokumentów, biometrii, migracji dokumentów z nośników tradycyjnych na cyfrowe czy też ich wirtualizacji.

Zagadnienia te są na razie słabo rozpoznawalne i dostrzegalne zarówno przez ustawodawcę, jak i potencjalnego „konsumenta”, czyli osoby fizyczne i podmioty gospodarcze. Tymczasem nie ulega wątpliwości, że na naszych oczach dokonuje się przemiana w obrocie dokumentami wynikająca z wprowadzenia technologii cyfrowej.

Nasza konferencja, ciesząca się już kilkuletnią tradycją, jest jedyną w Polsce konferencją poświęconą tej problematyce. Nawiązując do doskonałych wzorców SYMPOZJUM BADAŃ PISMA I DOKUMENTÓW na Uniwersytecie Wrocławskim oraz organizowanej cyklicznie przez Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu konferencji pt. TECHNICZNOKRYMINALISTYCZNE BADANIA AUTENTYCZNOŚCI DOKUMENTÓW PUBLICZNYCH, konsekwentnie proponujemy nieco inne spojrzenie. W trakcie konferencji wiele miejsca poświęcimy dokumentom elektronicznym i problemom swoistości ich analizy. Podczas poprzednich konferencji omawiano m.in. zagadnienia: bezpiecznej implementacji biometrii, paszportów biometrycznych, administracji elektronicznej (m.in. e-podatki, e-sądy i e-dowody) oraz bezpieczeństwa obrotu w związku z upowszechnianiem się nowych technologii.

Konferencja organizowana jest co dwa lata, składa się z części teoretycznej i praktycznej. Wezmą w niej udział zarówno przedstawiciele nauki (pracownicy naukowi polskich uczelni) jak i praktycy.

Spotkanie planowane jest na 29 listopada 2012 roku. Szczegółowe informacje, w tym program konferencji, znajdą Państwo na stronie http://konferencje.wpia.uw.edu.pl, gdzie wkrótce też uruchomiony zostanie system zgłoszeń. Propozycje wystąpień można nadsyłać do Pana Rafała Sikorskiego: rws@wpia.uw.edu.pl

Serdecznie zapraszamy zarówno do udziału, jak i nadsyłania propozycji wystąpień.

Prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski
Prorektor Uniwersytetu Warszawskiego
Kierownik Katedry Kryminalistyki WPiA« powrót
Wydrukuj stronę Wersja do druku