PL|
Produkty i usługi
Wybierz stronę
Produkty i usługi O PWPW Nowe technologie Informacje i ogłoszenia Kontakt Newsletter top
Archiwum
Od Redakcji

Szanowni Czytelnicy,

prawdziwa wiosna tego roku jeszcze nie zakwitła, jeszcze się nie zazieleniło. Nie nastąpiło też oczekiwane rozstrzygniecie przetargu na nowe dowody osobiste. Już po złożeniu do druku naszego czasopisma, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wydało 8 kwietnia następujący komunikat:
W związku z przedłużającym się postępowaniem przetargowym na dostawę blankietów dowodów osobistych MSWiA informuje o przesunięciu terminu wprowadzenia elektronicznych dowodów osobistych. W trakcie przetargu oferenci złożyli odwołania, które zgodnie z prawem były rozpatrywane przez Krajową Izbę Odwoławczą, co w konsekwencji wpłynęło na przedłużenie postępowania. Wybór producenta blankietów odbywa się w formie dialogu konkurencyjnego. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, dbając o środki budżetowe, chce wybrać jak najlepszą ofertę pod względem jakości i ceny. MSWiA uwzględniło również doświadczenia z wdrożenia nowego dokumentu w Niemczech. W tym kraju przygotowania do wprowadzenia elektronicznego dowodu rozpoczęto w 2004 r., a w listopadzie 2010 r. zaczął obowiązywać nowy dokument. Bazując na niemieckich doświadczeniach z wdrażania elektronicznego dowodu, chcemy uniknąć powielenia błędów i usterek technicznych. Rząd zabezpieczył środki finansowe na wprowadzenie nowych dowodów osobistych. Koszt całego projektu wynosi 370 mln zł. Unia Europejska gwarantuje dofinansowanie w wysokości 85 %. Wszystkie pozostałe działania zmierzające do wprowadzenia nowego dowodu przebiegają zgodnie z założonym wcześniej harmonogramem. Gminy zostały wyposażone w komputery wraz z czytnikami kart. Koszt dostarczenia sprzętu został w całości sfinansowany przez ministerstwo. Ponadto na początku lutego br. rozpoczął się cykl szkoleń wojewódzkich dla pracowników urzędów z zakresu wdrożenia nowego dokumentu. Pracownicy wszystkich gmin zostali przeszkoleni. Termin wejścia w życie nowych dowodów osobistych określony został w ustawie o dowodach osobistych z 6 sierpnia 2010 r. W tej chwili w MSWiA trwają prace nad nowelizacją tej ustawy. Zakłada ona wejście w życie nowych dowodów od 1 stycznia 2013 r. Zakładany termin uwzględnia czas potrzebny na notyfikację rozporządzeń wykonawczych do znowelizowanej ustawy o dowodach osobistych oraz czas potrzebny na uzyskanie certyfikatów bezpieczeństwa.
Jedną z pięciu firm, które pozostały w rywalizacji o kontrakt na nowe dowody osobiste, jest Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. W artykule Dariusza Poślada, otwierającym to wydanie, prezentujemy system zarządzania cyklem życia dokumentu. Jest to opracowanie stworzone przez specjalistów z PWPW w ramach prac przygotowawczych na rzecz nowego elektronicznego dowodu osobistego. Ma on być podstawowym elementem projektu pl.ID, a ten z kolei stanowić główną podstawę stworzenia prawdziwej e-administracji publicznej w Polsce. Bazą do wprowadzenia e-systemów w państwie są uregulowania prawne tej kwestii, analizę porównawczą polskich uregulowań z obowiązującymi w innych krajach świata prezentuje Justyna Matusiak, w tym wydaniu przedstawiamy cz. I jej artykułu. E--systemy i e-dokumenty to całkiem nowe wyzwania w pracy Straży Granicznej oraz ekspertów m.in. z dziedziny dokumentów – te nowe zjawiska omawia Krzysztof Ślaski.
Emergency Travel Dokument (ETD) – tymczasowy dokument podróży, to mało znany a niezwykle ważny dla wszystkich obywateli UE dokument. Mirosław Banach przybliża nam zasady jego wydawania oraz jednolity wzór tego dokumentu, który został zaakceptowany do stosowania przez wszystkie państwa członkowskie UE.
Ponadto, Małgorzata Luzińska wprowadza nas w tajemniczy świat produkcji banknotów, a Andrzej Ambroziewicz kończy swoją opowieść o historii znaczków pocztowych. Stałe cykle kontynuują Tadeusz Tomaszewski, który dzieli się kolejnymi doświadczeniami z praktyki eksperta dokumentów, i Monika Krucińska – tym razem zaprasza do „podróży” z paszportem Armenii. Z listów do rubryki Hyde Park przytaczamy jeden, który wydaje się najbardziej aktualny, a dotyczy projektu nowego dowodu osobistego.
Dziękuję jego Autorowi, jak również wszystkim za przesłane do redakcji listy, opinie i uwagi – te polemiczne, krytyczne, a także wskazujące kierunki rozwoju. Proszę nas nadal czytać, polecać innym, pisać do nas, dzwonić, jak również odwiedzać redakcję.
Serdecznie zapraszam i pozdrawiam.

 

Jerzy Banaś
Redaktor Naczelny
 


« powrót
Wydrukuj stronę Wersja do druku