PL|
Produkty i usługi
Wybierz stronę
Produkty i usługi O PWPW Nowe technologie Informacje i ogłoszenia Kontakt Newsletter top
Człowiek i Dokumenty - kwartalnik

Szanowni Czytelnicy,

z prawdziwą przyjemnością i satysfakcją polecam rozpoczęcie lektury naszego czasopisma od artykułu Mieczysława Goca otwierającego to wydanie. Żywimy nadzieje, że opisywane w nim działania podejmowane na rzecz kompleksowych uregulowań prawnych dotyczących projektowania, wytwarzania i wydawania dokumentów publicznych w naszym kraju nareszcie, po latach, znajdą szczęśliwe ustawowe zakończenie. 1 marca br. na spotkaniu przedstawicieli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego i Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych padła deklaracja przygotowania przez MSWiA projektu ustawy o dokumentach publicznych. Według naszych informacji aktualnie sprawą projektu tej ustawy zajmuje się Departament Spraw Obywatelskich w MSWiA, a po zakończeniu prac w ministerstwie ma być on poddany szerokim konsultacjom.
      Mówiąc o satysfakcji, myślę o tym, że jako jedni z nielicznych podejmujemy ten temat od początku istnienia kwartalnika, czyli od ponad 10 lat. Pierwszy numer CID zaprezentowany został bowiem 21 kwietnia 2006 roku na I OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ „DOKUMENTY A PRAWO” zorganizowanej wspólnie z PWPW przez Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim (aktualnie przygotowywana jest VI edycja konferencji). Jak już niejednokrotnie podkreślano na tych łamach, temat jest niezwykle ważny, gdyż dokumenty łączą się nierozerwalnie z bezpieczeństwem obywateli i państwa w wielu obszarach i kategoriach.
      Kwestie związku bezpieczeństwa z dokumentami podejmują także autorzy dwóch innych artykułów. Krzysztof Izak pisze o problemach związanych ze specyficznym podejściem imigrantów do dokumentów i wyzwaniach, przed jakimi stają europejskie służby podczas identyfikacji imigrantów z państw muzułmańskich. Natomiast Artur Wąsowski omawia wymagania UE wobec Ukrainy mające na celu ograniczenie zagrożeń imigracyjnych i unowocześnienie dokumentów identyfikacyjnych. Jako uzupełnienie tych zagadnień Sławomir Ziółkowski przedstawia polskie dokumenty wydawane cudzoziemcom.
      Najnowszym wydarzeniem w świecie polskich banknotów było zaprezentowanie przez NBP nowego polskiego banknotu o nominale 500 zł – więcej informacji na ten temat przedstawiamy na następnej stronie. Pozostając przy temacie banknotów: Iwona Burczyńska- Bogdańska opisuje polskie banknoty kolekcjonerskie, a tekst Joanny Gurtowskiej odnosi się do roli informacji i wiedzy w walce z fałszerstwami pieniędzy. Na rozkładówce natomiast prezentujemy najnowszy polski banknot kolekcjonerski wyemitowany przez NBP z okazji 1050. ROCZNICY CHRZTU POLSKI , a wykonany, jak wszystkie polskie banknoty, w PWPW.
Serdecznie namawiam do przeczytania całości tego wydania. Bardzo dziękuję za przesłane nam listy i maile. Proszę nas nadal czytać, także na www.czlowiekidokumenty.pl, polecać innym, pisać do nas (redakcjacid@pwpw.pl), dzwonić, jak również odwiedzać Redakcję, już w nowej siedzibie przy ul. Rybaki 35/5, 00-221 Warszawa.
Zapraszam i serdecznie pozdrawiam.
Jerzy Banaś
Redaktor Naczelny

P. S.
Całe wydanie drukowane jest dostępne  m. in. w bibliotekach narodowych, uniwersyteckich i innych uczelni wyższych, bibliotekach wydziałów prawa, ośrodków specjalistycznych i szkoleniowych oraz eksperckich służb mundurowych i specjalnych.

Spis treści CiD 41. (kwiecień-czerwiec 2016)

Od Redakcji str. 5
1. Nowości i Wydarzenia – NBP zaprezentował banknot 500 zł – Jerzy Banaś str. 6
2. Ustawa o dokumentach publicznych potrzebna od zaraz -  Mieczysław Goc str. 7
3. Zapraszamy do Krakowa ! – Michał Zborowski str. 17
4. Banknoty kolekcjonerskie jako możliwość testowania nowych rozwiązań –
    Iwona Burczyńska – Bogdańska str. 21
5. Jak często sprawdzamy nasze banknoty? – rola informacji w walce z fałszerstwami –
    Joanna Gurtowska str. 27
6. Wielka sztuka niewielkich rozmiarów – Aldona Chojnowska str. 33
7. Polskie dokumenty dla cudzoziemców – Sławomir Ziółkowski str. 37
8. Rozkładówka – prezentacja banknotu 1050. Rocznica Chrztu Polski  str. 49

9. Dokumenty w rękach imigrantów - szacunek dla dokumentu, czy zło konieczne –
    Krzysztof Izak  str. 53
10. Ukraina – nowe dokumenty i sytuacja migracyjna z tego kierunku – Artur Wąsowski str. 67
11. Co może ustalić ekspert dokumentów w wyniku badania umów ? –
      Tadeusz Tomaszewski str. 79
12. Serbia - śladami Zawiszy Czarnego – Monika Krucińska (paszporty świata) str. 89
13. Przegląd prasy zagranicznej – Ewelina Jakielaszek i Joanna Gurtowska str. 99
14. Światowe życie ekspertów – Jerzy Banaś str. 100

 

Wydrukuj stronę Wersja do druku